Hvor ofte skal hunder ha ormekur

 • Hunder bør få ormekur regelmessig for å forebygge og behandle parasittinfeksjoner.
 • Hvor ofte hunden bør få ormekur avhenger av flere faktorer, inkludert alder, livsstil og risikofaktorer for infeksjon.
 • Valper bør få ormekur hver 2-4 uke fra de er 2 uker gamle til de er 12 uker gamle, deretter hver måned til de er 6 måneder gamle.
 • Voksne hunder som lever i områder med høy risiko for parasitter eller har høy risiko på grunn av livsstil (f.eks. jakt eller kontakt med andre dyr) bør få ormekur hver 3-6 måned.
 • Hunder som reiser mye eller deltar i utstillinger eller konkurranser kan ha økt risiko og bør også få ormekur oftere.
 • Det er viktig å velge riktig type ormekur basert på hvilken type parasitt man ønsker å behandle eller forebygge.

Som hundeeiere er det viktig å sørge for at våre firbente venner lever et sunt og lykkelig liv. En del av dette innebærer å gi dem riktig ernæring, hygieniske forhold og regelmessige veterinærbesøk. Men visste du at en annen nødvendighet for hundens velvære er regelmessig ormekur?

Selv om dette kan virke som en enkel oppgave, kan det være vanskelig å vite hvor ofte man skal gi hunden sin ormekur. Dette kan føre til bekymringer for eieren, da ormer i hunden kan føre til alvorlige komplikasjoner og ubehagelige symptomer. Så hva er den beste måten å sikre at din kjære hund får den behandlingen den trenger? Bli med oss når vi utforsker svarene på dette vanlige spørsmålet blant norske hundeeiere, og lær hvordan du kan holde din beste venn fri for ormer og sunn gjennom hele livet!

Ormekur er en medisin som brukes til å forebygge eller behandle parasitter hos hunder. Parasitter kan være både innvendige, som for eksempel bendelorm, spolorm og hjerteorm, og utvendige, som lopper og flått. Det er viktig å gi hunden ormekur jevnlig for å hindre at den blir infisert av disse parasittene.

Hva er ormekur og hvorfor er det viktig for hunder?

Ormekur er en medisin som brukes til å forebygge eller behandle parasitter hos hunder. Parasitter kan være både innvendige, som for eksempel bendelorm, spolorm og hjerteorm, og utvendige, som lopper og flått. Det er viktig å gi hunden ormekur jevnlig for å hindre at den blir infisert av disse parasittene.

Parasitter kan føre til alvorlige helseproblemer hos hunder. For eksempel kan spolorm føre til diaré, oppkast og tap av matlyst. Bendelorm kan føre til vekttap og magesmerter, mens hjerteorm kan føre til hoste, tungpustethet og i verste fall død. Lopper og flått kan også overføre sykdommer til hunden.

Hva skjer hvis man ikke gir hunden ormekur?

Hvis man ikke gir hunden ormekur jevnlig, kan den bli infisert av parasitter som spolorm, bendelorm eller hjerteorm. Dette kan føre til alvorlige helseproblemer for hunden. For eksempel kan infeksjon med hjerteorm føre til hoste, tungpustethet og i verste fall død.

I tillegg kan parasitter som lopper og flått overføre sykdommer til hunden. Derfor er det viktig å gi hunden ormekur jevnlig for å hindre at den blir infisert av disse parasittene og dermed beskytte hundens helse.

Hvordan kan man vite om en hund trenger ormekur?

Det kan være vanskelig å vite om en hund trenger ormekur, da mange parasitter ikke gir synlige symptomer. Derfor anbefales det å gi hunden ormekur jevnlig for å forebygge infeksjon.

Dersom hunden viser symptomer som diaré, oppkast eller vekttap, kan det være lurt å ta den med til veterinær for en sjekk. Veterinæren vil kunne undersøke hunden og eventuelt teste for parasitter og gi råd om videre behandling.

Hva er symptomene på spolorm hos hunder?

 • Diaré
 • Oppkast
 • Tap av matlyst
 • Blekhet i slimhinnene
 • Unormalt stor mage

Hva er symptomene på bendelorm hos hunder?

 • Vekttap
 • Magesmerter
 • Kløe rundt anus (kan føre til at hunden slikker seg mye)
 • Synlig deler av bendelorm i avføringen eller rundt anusen (ser ut som små riskorn)

Hvor ofte bør man gi ormekur til en voksen hund?

Det anbefales å gi ormekur til en voksen hund hver 3. til 6. måned, avhengig av hvor mye den er utsatt for parasitter. Hvis hunden går mye i skogen eller færdes på steder med mange andre hunder, kan det være lurt å gi ormekur oftere.

Det kan også være lurt å gi hunden ormekur før den skal på ferie eller utstilling, da dette er situasjoner der den kan bli mer utsatt for parasitter.

Hvorfor bør man ikke gi hunden ormekur for ofte?

Å gi hunden ormekur for ofte kan føre til at den blir immun mot medisinen og dermed mindre effektiv når det faktisk trengs. I tillegg kan overdosering av ormemidler være skadelig for hundens helse.

Er det forskjell på hvor ofte valper og voksne hunder skal ha ormekur?

Ja, valper bør få ormekur hyppigere enn voksne hunder da de er mer sårbare for parasitter. Det anbefales å gi valper ormekur hver 2. til 4. uke fra de er to uker gamle og frem til de er tolv uker gamle. Deretter bør de få ormekur hver måned frem til de er seks måneder gamle.

Etter dette kan man gå over til å gi dem ormekur hver tredje måned som man gjør med voksne hunder.

Finnes det ulike typer ormekurer, og hvilken type bør man velge for sin hund?

Ja, det finnes ulike typer ormekurer, blant annet tablettform, pasta og spot-on-løsninger. Veterinæren vil kunne gi råd om hvilken type ormekur som passer best til din hund.

Det er viktig å følge doseringsanvisningene nøye og ikke gi mer enn anbefalt mengde av medisinen. Det kan være farlig å overdosere ormemidler.

Kan man gi for mye ormekur til en hund, og hva skjer i så fall?

Ja, det er mulig å gi for mye ormekur til en hund. Overdosering av ormemidler kan føre til alvorlige bivirkninger som oppkast, diaré, muskelskjelvinger og i verste fall død.

Dersom man ved et uhell gir hunden for mye ormekur eller mistenker at den har fått i seg for mye, bør man ta kontakt med veterinær umiddelbart.

Hva bør man gjøre hvis man mistenker at en hund har fått i seg parasitter selv om den har fått ormekur regelmessig?

Dersom man mistenker at en hund har fått i seg parasitter selv om den har fått ormekur jevnlig, bør man ta kontakt med veterinær. Veterinæren vil kunne undersøke hunden og eventuelt teste for parasitter og gi råd om videre behandling.

Det kan også være lurt å bli ekstra nøye med renholdet hjemme og i hundens omgivelser for å hindre videre spredning av parasittene.

Hvordan kan man forebygge parasitter hos hunder i tillegg til å gi dem ormekur?

I tillegg til å gi hunden ormekur jevnlig, finnes det flere tiltak man kan gjøre for å forebygge parasitter:

 • Hold hunden ren og stell pelsen regelmessig
 • Vask hundens seng og leker jevnlig
 • Unngå steder der det er mye hundeavføring
 • Bruk flåttmiddel på hunden hvis den færdes i områder der det er mye flått
 • Bruk loppemiddel på hunden hvis den har lopper eller man mistenker at den har blitt utsatt for lopper
 • Sørg for at hunden ikke kommer i kontakt med andre dyrs avføring eller kroppsvæsker

Det er viktig å gi hunden ormekur jevnlig for å forebygge og behandle parasitter. Frekvensen avhenger av hundens alder, livsstil og geografiske plassering. Veterinæren vil kunne gi råd om den beste behandlingen for din hund og hvor ofte ormekuren bør gis. Å følge anbefalte rutiner vil bidra til å sikre at hunden din forblir frisk og fri for parasitter.

Mari Myrvold er en profesjonell hundefrisør og oppdretter med over 15 års erfaring. Hun har en dyp forståelse av rasers egenskaper og stellbehov, og driver sin egen kennel sammen med familien. Hennes lidenskap er å sikre høye rasestandarder med sunne hunder som kan leve i mange år, uten alvorlige helseproblemer.

Leave a Comment